กฟผ.ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่ทะเล จำนวน 30,000 ตัว ณ บริเวณชายหาดบ้านปากหรา

20

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรม ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่ทะเล จำนวน 30,000 ตัว ณ บริเวณชายหาดบ้านปากหรา ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนายจีรศักดิ์ มาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เป็นประธานในพิธีเปิด และน.ส.นงนุช ไตรธเนศ วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ปัจจุบันปูม้า เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดกระบี่ กฟผ. เห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวิถีชีวิตชาวประมงในจังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าจากศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านปากหรา ต.ตลิ่งชัน ครูและนักเรียน กศน. ตำบลตลิ่งชัน มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก