กสทช.จัดระเบียบการวางพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของผู้ประกอบการ เขต นครชันบุรินทร์

85

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 9.30 น นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการและกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา (กสทช.) พร้อม นายดุสิต ไชยสมบูรณ์ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และ นายประสิทธ์  จันทร์ประสิทธ์ ร่วมหารือการจัดระเบียบเกี่ยวการพาดสายสื่อสารในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงในเขตเมืองโคราช ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดนครรราชสีมา

นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการและกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา (กสทช.23)  เปิดเผยว่า หลังจากเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดขอนแก่น นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ได้มีคำสั่งให้ สำนักงาน กสทช.ภูมิภาค ดำเนินการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล และออกใบอนุญาตต่างๆให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายมือถือและเคเบิ้ลทีวี ร่วมช่วยกันแก้ปัญหากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลในชีวิตและทรัพทย์สินของประชาชน  หากมีการร้องเรียนจากประชาชน กสทช.จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่ทำการพาดสายสื่อสารเพื่อดำเนินการตรวจเช็คสภาพสายสื่อสารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากพบว่ามีการพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ ทาง กสทช.จำเป็นต้องตัดสายพาดสื่อสารออกโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งขณะนี้พบว่าการวางพาดสายสื่อสารหลายจุดยังไม่มีแก้ไข และซุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงอยากขอฝากหน่วยงานที่ทำการพาดสายสื่อสาร ณ จุดนั้นๆลงไปตรวจสอบด้วย หากยังไม่ดำเนินการแก้ไขจะดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วย การประกอบกิจการโทรมนาคม

นายดุสิต ไชยสมบูรณ์ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าการพาดสายสื่อสารซึ่งทางการไฟฟ้าเป็นผู้อนุญาตพาดสายสื่อสาร ผู้ประกอบการฯจะต้องยื่นขออนุญาตและเป็นเจ้าของสาย ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการพาดสายสื่อสาร สำหรับบนถนนสายหลักหรือถนนไฮเวย์ ผู้ประกอบการสายสื่อสารที่จะทำการพาดสายในเขตเมืองจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 4.4 – 4.8 เมตร ส่วนถนนไฮเวย์จะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 – 5.9 เมตร โดยให้ใช้ท่อลอดข้ามเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามกฏระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายฯ พ.ศ. 2558 สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินการแล้วพบว่าการเดินสายพาดไม่เป็นระเบียบให้รีบแก้ไขโดยทันทีตามจุดที่เห็นว่ามีปัญหา

 

นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กสทช.ก็มิได้นิ่งนอนใจ เร่งให้ กสทช.ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง เอไอเอส ทรู ดีแทค  3บีบี  แคท ทีโอที และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ที่ทำการวางสายพาด ระหว่างเสาไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้รับผิดชอบตรงส่วนของผู้ประกอบการนั้นๆ  หากมีการปล่อยปะละเลยในการวางสายพาดสื่อสารไม่ว่าจะเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่ายมือถือต่างๆ หรือการวางสายพาดของช่องเคเบิ้ลทีวี ที่ไม่เป็นระเบียบ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและเสียทรัทย์สินต่อพี่น้องประชาชน หน่วยงานนั้นๆจะต้องรับผิดชอบทันที   ประชาชนหากพบเห็นว่าสายพาดสื่อสารอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือชำรุดเสียหาย แจ้ง1130 การไฟฟ้านครหลวง 1129  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1200 แจ้ง สำนักงาน กสทช.