กอ.รมน.ตรัง เร่งแก้ปัญหาร้องเรียนบุกรุกผืนป่าคลองด่านช้าง

46

กอ.รมน.ตรัง เร่งแก้ปัญหาร้องเรียนบุกรุกผืนป่าคลองด่านช้าง โดยนำเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ลงพื้นที่แก้ปัญหาบุกรุกป่าบริเวณคลองด่านช้าง เพื่อปลูกยางอาจมีการรังวัดที่มิชอบ

พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.กอ.รมน.ตรัง นายธเนศ คืนตัก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระบือ นายธนทัต ชูแสง รองนายเทศมนตรีตำบลทุ่งกระบือ นายประเทศ เต่าหิม หัวหน้าฝ่ายรังวัดที่ดิน อำเภอย่านตาขาว พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และชาวบ้านตำบลทุ่งกระบือ  ร่วมกันหารือพิจารณาทางแก้ไขกรณีปัญหาที่ดินพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ ที่มีลักษณะคล้ายกับการบุกรุกป่าต้นน้ำ บริเวณคลองด่านช้าง ตามแนวเขตห้วยไม้แก่น เพื่อปลูกยางพารา

ตามที่มีชาวบ้านร้องเรียนไปยัง กอ.รมน.ตรัง ว่า มีผู้เข้าไปทำการตัดต้นไม้ ไถดิน รวมทั้งรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าข้างเคียง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ทำให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสียหายต่อระบบนิเวศน์  ตลอดจนมีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะมีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ และขอให้มีการรังวัดใหม่ โดยก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารเทศบาลทุ่งกระบือ ฐานะเจ้าของพื้นที่ ก็ได้มีการส่งหนังสือทักท้วงไปถึงเจ้าพนักงานที่ดิน สาขาย่านตาขาว ว่า มิได้รังวัดเว้นแนวเขตคลองห้วยไม้แก่น

ด้านนายธเนศ คืนตัก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระบือ นายธนทัต ชูแสง รองนายเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ  ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บริเวณคลองด่านช้าง ซึ่งมีจำนวนประมาณ 18 ไร่เศษ  โดยมีแนวเขตติดกับห้วยสาธารณะประโยชน์ และนายธานินทร์ เจือกโว้น เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์  ซึ่งทางเทศบาลเตรียมที่จะเจรจาหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง  ด้วยการขอให้อุทิศพื้นที่ที่ติดกับห้วยไม้แก่นสละ ประมาณ 20 เมตร เพื่อปรับเป็นถนน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ต่อมา พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.กอ.รมน.ตรัง ได้ร่วมกันเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา พร้อมจำลองแผนที่ทางอากาศเพื่อแสดงภูมิประเทศในพื้นที่ดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม หลังจากหลายฝ่ายได้ร่วมกันหารือถึงปัญหานี้อีกครั้ง  ที่ประชุมสรุปว่า จะใช้วิธีเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินให้มีการเสียสละเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  พร้อมหาทางออกถึงกฎข้อบังคับในการวัดเขตแดนจากห้วย หนอง คลอง บึง ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ถือปฏิบัติร่วมกัน