“ดอยสุเทพโมเดล”บทเรียนเตือนใจปปช.ทำดีกับประเทศชาติได้

25

เครือข่ายขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ เผยขอบคุณประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนทวงคืนป่า-นายกรัฐมนตรีที่สนใจปัญหาชาวบ้าน ระบุก่อให้เกิด“ดอยสุเทพโมเดล” เป็นบทเรียนว่าถ้าประชาชนร่วมกันทำให้เกิดสิ่งที่ดีกับประเทศชาติ 

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจกันมา แสดงความเห็น และร่วมเป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกคนออกมาปกป้องป่า และขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสนใจปัญหาของชาวบ้าน ซึ่งปัญหาในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึง“ดอยสุเทพโมเดล” นับว่าเป็นบทเรียน ที่ชี้ให้เห็นว่า การดำเนินการใดๆ ภาครัฐจะต้องคำนึงถึง ธรรมภูบาล จารีตประเพณีด้วย และรับฟังความเห็นของประชาชน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานและสอนลูกหลานว่าถ้าประชาชนร่วมกันก็สามารถทำให้เกิดสิ่งที่ดีกับประเทศชาติได้

จากการได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถือว่าบรรลุข้อตกลงคือ ผืนป่าดอยสุเทพจะกลับเป็นป่าสมบูรณ์ดั้งเดิม ส่วนวิธีการคือช่วงนี้จะฟื้นฟูพื้นที่ล้ำแนวป่า โดยอาคาร 9 หลัง บ้าน 45 หลังจะรังวัด โดยธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จะมีการทำทางเข้าด้านข้างเพื่อเข้าดำเนินการ เมื่อรังวัดเสร็จศาลโอนให้ธนารักษ์ และประกาศเป็นเขตป่าหรืออุทยานต่อไป จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการสิ่งปลูกสร้างและคณะกรรมการให้ป่ากลับไปเป็นป่าดั้งเดิมสมบูรณ์ ถือว่ารัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้ป่ากลับคืน โดยทางเครือข่ายฯยังคงเฝ้าติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ได้หยุดแต่อย่างใด จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ ในการขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ และที่ผ่านมา ก็ยืนยันมาโดยตลอดว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

เครดิตภาพ-นพ.สมมหมาย เอี่ยวประดิษฐ์