พม่าทิ้งขยะลงแม่น้ำเมย

194

ชาวเมียนมา จังหวัดเมียวดี ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำขยะทิ้งลงแม่น้ำเมย นายกอบตสั่งตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  นายพนม แสงแปลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อบต.ท่าสายลวด ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ออกไปตรวจสอบขยะริมฝั่งแม่น้ำเมย ติดกับจังหวัดเมียวดี ของประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนหมู่ที่ 7  ตำบลท่าสายลวด หลังจากที่ทางอบต.ท่าสายลวดได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ ว่า มีชาวเมียนมาร์ ฝั่งจังหวัดเมียวดี ได้นำขยะจำนวนมาก มาทิ้งลงริมฝั่งแม่น้ำเมย ซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และจะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเมยที่ใช้ร่วมกันระหว่างประเทศเน่าเสีย จึงให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เพื่อรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อไป สำหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ำเมยนั้น ชาวเมียนมามักนำขยะทิ้งลงแม่น้ำเมยบ่อยครั้ง  ซึ่งฝ่ายไทยเคยขอความร่วมมือไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนอยู่ อย่างไรก็ดีพื้นที่ที่มีปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น้ำเมย ส่วนมากเป็นพื้นที่ในเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง