พม. สั่ง One Home เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 3 จังหวัด

13

พม. กำชับทีม One Home เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ปทุมธานี อำนาจเจริญ และสุราษฎร์ธานี โดยด่วน

วันที่ 9 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 70/2561

เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงร่วมการประชุม

จากกรณีเด็กสองพี่น้องชาย-หญิงวัย 10 ขวบ ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลถูกไฟคลอกทั่วร่างกาย มีอาการแสบคัน ต้องสวมใส่ปลอกแขนและปลอกขาตลอดเวลา ไม่สามารถนั่งได้ปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อรั้งและเจ็บแผล เวลากินอาหารต้องนอนคว่ำ

ด้านผู้เป็นแม่เสียชีวิตเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว อาศัยอยู่เพียงลำพังกับยาย ทั้ง 3 ชีวิต ในเพิงสังกะสีสภาพเก่าทรุดโทรมใกล้ผุพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินเพียงพอค่ารักษาพยาบาล ที่จังหวัดปทุมธานี นั้น ได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (พมจ.ปทุมธานี) พร้อมทีม One Home

เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมของครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านเด็กของกระทรวง พม. พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์การศึกษา พร้อมประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ป่วยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องการศึกษาของเด็กทั้ง 2 คน อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมายตามความเหมาะสม รวมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

ส่วนกรณีชายวัย 55 ปี เคยเป็นอดีตพลทหาร พิการตาบอด ขาลีบเดินไม่ได้ ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไต ต้องได้รับการฟอกไต 3 วันต่อ 1 ครั้ง อาศัยอยู่เพียงลำพังในเพิงสังกะสีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มีฝาผนังกั้น ด้านภรรยาและลูกทอดทิ้งหนีหายไป ไม่เคยกลับมาเหลียวแล

ที่จังหวัดอำนาจเจริญ และกรณีชายวัย 50 ปี พิการขาด้วนทั้ง 2 ข้าง ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในแพลอยน้ำ แต่สู้ชีวิต ฝึกช่วยเหลือตัวเองในการดำรงชีวิตทุกอย่าง และยังประกอบอาชีพหาปลา รวมทั้งรับจ้างทำด้ามมีด และปลอกมีด เพื่อหารายได้ประทังชีวิต

ด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น ได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ พมจ.อำนาจเจริญ และ พมจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทีม One Home ทั้ง 2 จังหวัด เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคมของทั้ง 2 ครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น

ตามภารกิจด้านคนพิการของกระทรวง พม. พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ที่ป่วยอย่างใกล้ชิด และช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมแซมที่พักอาศัย ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับคนพิการ

รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมายตามความเหมาะสม และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างรายได้ ที่เพียงพอและมั่นคงในระยะยาวต่อไป

สำหรับการรายงานสถานการณ์ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 – 8 พ.ค. 61 มีการขอรับบริการ จำนวน 59,508 ราย (ต่างประเทศ จำนวน 114 ครั้ง)เฉลี่ย 270 รายต่อวัน

โดยประเด็นที่สอบถามเข้ามามากที่สุดได้แก่ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รองลงมา คือ ปัญหาคนเร่ร่อน/ขอทาน และปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป