พายุถล่มสบปราบลำปางหลังคาปลิวว่อนเสียหาย155 หลังคาเรือน

58

ลำปางพายุถล่มบ้านเรือนราษฎร แรงลมพัดหลังคาปลิวว่อน​เสียหายกว่า 155 หลังคาเรือน

 

เมื่อเวลา​09.30 ืวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเพิ่มวิทยา  กันทะทรง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชาคร  ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถินได​้เดินทางตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัยในพท้นที่อำเภอสบปราบ​จ.ลำปาว​โดยมีว่าที่ ร.ต.สมชาย​ ศิริชูทรัพย์ท​  นายอำเภอสบปราบ กิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม ทหารมวลชนสัมพันธ์ อบต.นายาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน​    ร่วมกันตรวจสอบและสำรวจความเสียหายหลังจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 9​พ.ค.2561ที่ผ่านมาได้เกิดลมพายุ พัดผ่านในพื้นที่จนทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 155 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านกาด หมู่ที่ 1 (จำนวน 40 หลังคาเรือน) บ้านดง หมู่ที่ 2 (จำนวน 60 หลังคาเรือน) บ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ 4 (จำนวน 5 หลังคาเรือน) บ้านแก่น หมู่ที่ 7 (จำนวน 10 หลังคาเรือน) และบ้านไร่ หมู่ที่ 8 (จำนวน 40 หลังคาเรือน) ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาบ้านที่ถูกแรงลมพัดได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและให้การช่วยเหลือต่อไป(เครดิตภาพสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน)​