รวมพลังจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม “ผูกซั้งสาหร่ายเทียม” แห่งแรกของฝั่งอันดามัน

28

พังงา/ รวมพลังจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม “ผูกซั้งสาหร่ายเทียม” แห่งแรกของฝั่งอันดามัน ที่อุทยานใต้น้ำ ทะเลเขาหลัก

รวมพลังอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม “ผูกซั้งสาหร่ายเทียม” แห่งแรกของฝั่งอันดามัน

พังงา-รวมพลังจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม “ผูกซั้งสาหร่ายเทียม” แห่งแรกของฝั่งอันดามัน ที่อุทยานใต้น้ำ ทะเลเขาหลัก ที่บริเวณชายหาดบางเนียง หน้าโรงแรม ลา ฟลอร่า รีสอร์ทแอนด์สปา เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม “ผูกซั้งสาหร่ายเทียม ทำความสะอาดบ้านปลาและปลูกย้ายกัลปังหา” ตามโครงการศึกษา สำรวจ เฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการังเทียม โดยมี นายสมพงษ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอำเภอตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัครนักดำน้ำ ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม นายวิชัย สมรูป ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวว่า กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา และภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูต่อยอดความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งปะการังเทียมสร้างแหล่งหลบภัย เพาะพันธุ์ วางไข่ ในพื้นที่อุทยานใต้น้ำ ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดเขาหลักประมาณ 3 ไมล์ทะเล ที่มีการจัดวางประติมากรรมเต่าทะเล เรือ ต.13 และรถ GMC จำนวน 20 คัน ซึ่งล้อมด้วยแนวปะการังเทียม เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล สร้างแหล่งอาศัยหลบภัยให้กับสัตว์น้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งปะการังเทียม ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวในแหล่งปะการังธรรมชาติ เป็นแหล่งดำน้ำในกองปะการังเทียม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการอนุรักษ์ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังธรรมชาติในแหล่งปะการังเทียม ตามแนวนโยบายของรัฐและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายส่องวุฒิ กว้องมิ่ง ครูสอนดำน้ำ และเป็นผู้นำทีมการทำซั้งและลงผูกติดกับปะการังเทียมในครั้งนี้ กล่าวว่า “ซั้ง สาหร่ายเทียม ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดปลาเล็กให้เข้ามาอาศัย ซึ่งจะเป็นวงจรให้เกิดปลาใหญ่เข้ามาหาอาหารจากปลาเล็กก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยซั้งได้เกิดขึ้นและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมในทะเลฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทย จึงได้ลองมาทำในฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน ที่ทะเลเขาหลักแห่งนี้ เป็นแห่งแรก โดยได้นำไปผูกติดกับปะการังเทียมไว้จำนวน 80 ชุด และอาจมีโครงการที่จะติดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังประเมินผลในระยะต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสาจำนวน 25 คน ที่มาจากหลายหลายเช่น ครู หมอ ตำรวจ ทหาร สื่อมวลชน นักอนุรักษ์ นักการเมืองท้องถิ่น และชาวต่างขาติ เป็นต้น รวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนร่วม จำนวน 100 คนเข้าร่วม โดยใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 วัน

โพสต์โดย Andaman focus อันดามัน โฟกัส เมื่อ 16 พฤษภาคม 2018

ที่บริเวณชายหาดบางเนียง หน้าโรงแรม ลา ฟลอร่า รีสอร์ทแอนด์สปา เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม “ผูกซั้งสาหร่ายเทียม ทำความสะอาดบ้านปลาและปลูกย้ายกัลปังหา” ตามโครงการศึกษา สำรวจ เฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการังเทียม โดยมี นายสมพงษ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอำเภอตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัครนักดำน้ำ ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายวิชัย สมรูป ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวว่า กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา และภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูต่อยอดความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งปะการังเทียมสร้างแหล่งหลบภัย เพาะพันธุ์ วางไข่ ในพื้นที่อุทยานใต้น้ำ ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดเขาหลักประมาณ 3 ไมล์ทะเล ที่มีการจัดวางประติมากรรมเต่าทะเล เรือ ต.13 และรถ GMC จำนวน 20 คัน ซึ่งล้อมด้วยแนวปะการังเทียม เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล สร้างแหล่งอาศัยหลบภัยให้กับสัตว์น้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งปะการังเทียม ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวในแหล่งปะการังธรรมชาติ เป็นแหล่งดำน้ำในกองปะการังเทียม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการอนุรักษ์ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังธรรมชาติในแหล่งปะการังเทียม ตามแนวนโยบายของรัฐและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายส่องวุฒิ กว้องมิ่ง ครูสอนดำน้ำ และเป็นผู้นำทีมการทำซั้งและลงผูกติดกับปะการังเทียมในครั้งนี้ กล่าวว่า “ซั้ง สาหร่ายเทียม ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดปลาเล็กให้เข้ามาอาศัย ซึ่งจะเป็นวงจรให้เกิดปลาใหญ่เข้ามาหาอาหารจากปลาเล็กก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยซั้งได้เกิดขึ้นและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมในทะเลฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทย จึงได้ลองมาทำในฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน ที่ทะเลเขาหลักแห่งนี้ เป็นแห่งแรก โดยได้นำไปผูกติดกับปะการังเทียมไว้จำนวน 80 ชุด และอาจมีโครงการที่จะติดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังประเมินผลในระยะต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสาจำนวน 25 คน ที่มาจากหลายหลายเช่น ครู หมอ ตำรวจ ทหาร สื่อมวลชน นักอนุรักษ์ นักการเมืองท้องถิ่น และชาวต่างขาติ เป็นต้น รวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนร่วม จำนวน 100 คนเข้าร่วม โดยใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 วัน