สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุโขทัย

54

นายพีระศักดิ์  พอจิตร รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเตรียมเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือต่อไปด้วย