“สนธยา”ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมใหญ่สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด สามัญประจำปี 2560 (ปีที่ 42)

49

“สนธยา”ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด สามัญประจำปี 2560 (ปีที่ 42) พร้อมเลือกตั้งประธานสหกรณ์เดินรถพัทยาชุดใหม่

เช้าวันที่ (18พ.ค.6) ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา (ทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา) นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด สามัญประจำปี 2560 (ปีที่ 42) โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายรณกิจ เอกะสิงห์ อดีตรองนายกเมืองพัทยาพร้อมนายวิเชษฐ หนองใหญ่ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายชุติพนธ์ กมลนารถ อดีตเลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมกว่าพันคน

ในที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสหกรณ์เดินรถและคณะกรรมการชุดใหม่ รวม 7 ท่าน หลังจากนายธวัช เผือกบุญนาค ประธานสหกรณ์เดินรถพัทยาพร้อมคณะกรรมการเก่าที่หมดวาระไป มีผู้สมัครประธานสหกรณ์ชุดใหม่ อยู่จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายสุทาบ สุขโขใจ กลุ่ม”เรารักสหกรณ์” กับ นายนิเวศน์ จินวุฒิ “กลุ่มพลังสหกรณ์”