ผวจ.สกลนคร ส่งเสริมอาชีพ ผู้ต้องขัง ควบคู่หลักคุณธรรม จริยธรรม คืนคนดีสู่สังคม

103

สกลนคร-ผวจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมโครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำจังหวัดสกลนคร ถ่ายทอดความรู้ควบคู่หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบสัมมาอาชีพหลังพ้นโทษ คืนคนดีสู่สังคม 

ที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางานรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานหลังพ้นโทษ เข้าเยี่ยมชมการฝึกตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้ต้องขัง เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ทำให้เกิดการยอมรับของสังคม และวางแผนเตรียมความพร้อมด้านแรงงานไทย

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า วันนี้เรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง เป็นการให้โอกาส โดยการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นการคืนคนดีสู่สังคม  พร้อมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังพ้นโทษไปแล้ว

มีการแสดงโยคะโดยผู้ต้องหาหญิงเป็นการออกกำลังกายและยังเป็นการสร้างสมาธิ ระหว่างถูกจองจำ มีการฝึกอาชีพ สำหรับผู้ต้องขังหญิงจะเป็นการถักไหมพรม การเย็บจักร ทำดอกไม้ประดิษฐ์  และการทำขนม เพื่อให้เกิดความชำนาญ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอย่างสุจริต

โดยเรือนจำจังหวัดสกลนครก็ได้ทำ MOU กับผู้ประกอบการการ์เม้นท์ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งยินดีรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้ว มาทำงานยังสถานประกอบการของตนเอง เป็นการให้โอกาส ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขกับการทำงาน มีรายได้ที่มั่นคง ยังยืนต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ 

 วอนช่วย 3 ครอบครัวที่สกลนคร ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง ต้องอาศัยนอนวัด

พายุพัด ถล่ม!!สกลนคร เสียหายเป็นวงกว้าง จนท.เร่งช่วยเหลือ