อย่าให้คนเลวมีที่ยืน ตร.จับมือปกครอง

2850

ชุมพร–อย่าให้คนเลวมีที่ยืน ตร.จับมือปกครองตรวจจับคนผิดกม.

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 6 พค.61 ที่ ป้อมตำรวจสายตรวจตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ร.ต.อ.จำลอง แสงจันทร์  หัวหน้าสายตรวจตำบลวังตะกอ  ดต.เอกรินทร์ แสงอรุณ  สภ.หลังสวน 1พร้อมด้วย นาย พิเชษฐ์ เทศรัตน์  ผญบ.ม.12นางสาว โสภา กลัดวัง ผญบ ม.23.นายมาโนชญ์ อินทร์ดำ ผญบ ม.3 นาย มนูญ คงเขาม่วง ผญบม.4 นายอรุณ อินทร์สกุล ผญบม.5นายวิทยา รอดบุญคง  ผญบม.6 นายสุชาติ นุชบุญช่วย ผญบม.7 นายพิดม ปลอดพยันต์ ผญบม.8 นายวัลลภ  อบแพทย์  ผญบม.9 นาย อรินทร์ แก้วจำรูญ ผญบ.ม 11 นายสุรัตน์ นวมเศวต ผญบ ม.12นาย โชคชัย เหล็กทอง ผญบ ม.13  และ อาสาสมัครตำรวจ ประจำตำบลวังตะกอ ร่วมกันระดมกลังเพื่อ กวาดล้างผู้กระทำความผิด ในพื้นที่ ร.ต.อ.จำลอง แสงจันทร์ หน.สายตรวจ ต.วังตะกอ กล่าวว่า “ตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นตำบลใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างและ ประชากรมาก ทั้งประชากรที่มีรายชื่อตามทะเบียน และ ประชากรแฝง ทั้ง คนไทย และ แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาประกอบอาชีพ ในพื้นที่ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน เนื่องจาก ในปัจจุบัน พื้นที่ ต.วังตะกอมีการลงทุนจากนักธุรกิจการค้า และ เกษตรกร จำนวนมาก

ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นพื้นที่ ที่มีสวนเกษตร สวนผลไม้ และ มีตลาดเกษตรขนาดใหญ่ มีแผงธุรกิจทางด้านการรับซื้อ ส่งออก ผลไม้เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ และ ในประเทศ มีถนนสายเอเชีย 41 เป็นถนนสายหลักของประเทศผ่าน  มีถนนสาย4006 ที่ เชื่อมต่อระหว่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ไปยัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำให้พื้นที่ ต.วังตะกอ มีการขยายตัวของสังคมอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อสังคมใหญ่ขึ้นจึงมีปัญหาตามด้วย ทั้งปัญหาทางด้านอาชญากรรม ปัญหาด้านสังคม ปัญหายาเสพติด จึงทำให้ การทำหน้าที่ของตำรวจ ต้องแสวงหาความร่วมมือจากแนวร่วมในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อช่วยกันป้องกัน การเกิดของปัญหาในด้านต่างๆ

ตำรวจจึงได้นำนโยบายของผู้บังคับบัญชา มาปฏิบัติ ในการ ฝึกอบรม ชาวบ้านเข้าสู่การเป็น อาสาสมัครตำรวจชุมชน ที่ได้รับความมือจากชาวบ้านจำนวนมาก และ ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงขอรับความร่วมมือ จาก ผู้นำในฝ่ายปกครอง เข้ามาร่วมกันผลักดัน ในการป้องกันปัญหาด้านต่างใน พื้นที่ ต.วังตะกอ เพื่อเกิดความสงบสุข และ ขจัดปัญหาให้ลดน้อยลง ในส่วนของวิธีปฏิบัติจะเริ่มต้นจากการประชุม การลงพื้นที่หาข่าวสารของกลุ่มแก็งค์ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย และ การตั้งด่านตรวจ ในพื้นที่ เพื่อสกัดเหล่าคนเลวทั้งด้าน การพกพาอาวุธ การเสพ ค้ายาเสพติด หรือการก่อความไม่สงบสุขแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ด้วย