เตรียมจัด มิสแกรนด์ ระยอง

133

เรือโทศตวรรษ  อนันตกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการประกวด Miss  Grand  Rayong  พร้อมด้วยนายวีรยุทธ    อนุจิตรอนันต์  ผู้จัดการประกวดฯ นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอุทิศ  ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง  เพื่อหา สาวงาม เป็นตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์ ในเวทีระดับประเทศต่อไป  ณ ห้างแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น อำเภอเมืองระยอง

นายวีรยุทธ    อนุจิตรอนันต์  ผู้จัดการประกวดฯ  เปิดเผยว่า  การจัดการประกวดในครั้งนี้นอกจากจะหาสาวงามเป็นตัวแทนของจังหวัดระยองไปประกวดในเวที  Miss  Grand  Thailand ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศแล้ว  โดยได้กำหนดจัดการประกวด Miss  Grand  Rayong  ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม  2561  ที่โรงแรม Holiday  Inn อำเภอเมืองระยองและจะมีการเก็บตัวระหว่าง วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม  2561

คณะผู้จัดยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้น  ว่าจังหวัดระยองมีดีอย่างไร  ไม่ใช้เพียงแค่เมืองอุตสาหกรรม  แต่มนต์เสน่ห์ระยองยังมีอีกหลายด้านและอยากให้มาสัมผัสในความเป็น อัตลักษณ์ ที่ไม่เหมือนใคร  เพราะจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มี เศรษฐกิจ 3 ขา  คือ  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและเกษตรกรรม  คาดว่าจะสามารถ ยกระดับ แหล่งท่องเที่ยว  สินค้าเกษตรกรรม  และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองให้คนรู้จักดียิ่งขึ้น  สามารถสร้างรายได้ให้แก่ จังหวัดอีกทางหนึ่ง