กค 9999 ยะลา ร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ครั้งแรกที่ จ.ยะลา

ยะลา เตรียมเปิดประมูล หมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 61 เวลา 11.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ  ขนส่งจังหวัดยะลา    เปิดเผยว่า  เมื่อวานนี้(13 มิ.ย 61) ที่ห้องประชุมพิกุล ศาลากลาง ชั้น 3  ศาลากลาง จ.ยะลา  นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา  ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย  จ.ยะลา ครั้งที่ 1 ที่เป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของประชาชน หมวดอักษร กค “กิจการก้าวหน้า การค้ามั่นคง”   ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา   ซึ่งการจัดประมูลครั้งนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ ขนส่งจังหวัดยะลา จัดการประมูลขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมเสนอราคาประมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  ซึ่งนอกจากจะได้หมายเลขรถที่ถูกใจ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สวยงามแล้ว ยังได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล อีกทางหนึ่งด้วย เพราะรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะนำไปสมทบเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

“ทั้งนี้ หมวดอักษร “กค” จำนวน 301 หมายเลข จะออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประมูลหมายเลขที่ตนเองสนใจด้วยวิธีการเคาะไม้ (เสนอราคาด้วยวาจา) ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ปัจจุบันมีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว เป็นจำนวน 351 ราย แบ่งเป็น กลุ่มที่  จำนวน 87 ราย  กลุ่มที่ 2 จำนวน 50 ราย  และกลุ่มที่ 3จำนวน 214 ราย” นายจตุรงค์ กล่าว