ขนส่งฯ หาข้อสรุปด่วน! วินจยย.รับจ้างใช้แอพฯ เรียกได้ แต่ต้องป้ายเหลืองเท่านั้น

ขนส่งทางบก เตรียมเรียกผู้แทนวิน จยย.รับจ้างสาธารณะ และผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น เข้ารับทราบข้อกฏหมาย ระบุไม่ปฎิเสธการใช้แอพฯ เรียกรถสาธารณะ แต่ขอให้ดำเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย โดย จยย.รับจ้างต้องป้ายเหลือง -ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม-และสวมเสื้อวิน 

วันที่ 18 พ.ค.61 นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ทหาร, ตำรวจ, กรุงเทพมหานคร และกรมการขนส่งทางบก โดยได้เชิญผู้แทนวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ เข้าร่วมแสดงความเห็นและรับทราบมาตรการแนวทางการกำกับ ดูแลรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกยืนยันและให้ความสำคัญกับการกำกับ ดูแล การให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนสูงสุด พร้อมส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชน ไม่ปฏิเสธการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถสาธารณะ แต่เข้มงวดให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และไม่อนุญาตให้นำจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง รับ-ส่ง ผู้โดยสารเด็ดขาด

สำหรับกรณี กลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่เรียกร้องให้มีการควบคุมการให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลนั้น คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นให้เข้าหารือ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก ได้เน้นย้ำและตรวจสอบการให้บริการ รถจักรยานยนต์ ที่สามารถนำมา รับ-ส่ง ผู้โดยสารได้ว่า ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะเท่านั้น และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ ใช้เสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน

โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเทศกิจกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง กรณีพบ การนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ จะดำเนินการตามกฎหมาย เปรียบเทียบปรับสูงสุดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 23/1 ฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท, มาตรา 5(15) แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และมาตรา 42 ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือประชาชน ให้เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

ทั้งนี้หากพบ การให้บริการไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร เรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด จะดำเนินการลงโทษอย่างหนักทุกกรณี หากกระทำผิดซ้ำซากจะพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ถ หรือหากพบเห็น การนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาขับรับจ้าง การเรียกเก็บค่าโดยสารเกิน หรือความผิดอื่นๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง