คนสระแก้วแห่ทำพาสปอร์ตเกือบ 3,000 คน

758

สระแก้ว – คนสระแก้วแห่เดินทางเข้าทำหนังสือเดินทางแน่นเกือบทั้งวัน หลังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยให้บริการเปิดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ สำหรับชาว จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค.นี้ ยอดรวมล่าสุดเกือบ 3,000 คน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่หรือพาสปอร์ต ประเภทบุคคลทั่วไป ให้กับประชาชนในจังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่าง ๆ ที่หอประชุมอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.61 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าใช้บริการหนาแน่นตลอดทั้งวันเฉลี่ยวันละ 600-800 คนต่อวัน ซึ่งวันนี้มีมายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเกือบ 1,000 คน

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า โครงการทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งร่วมมือกับทางอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางไปทำพาสปอร์ตที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดจันทบุรี เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พ.ค.61 ซึ่งยอดรวม 3 วันครึ่ง ประมาณ 2,543 คน คาดว่า วันนี้อาจจะใกล้ ๆ ยอดที่ 3,000 คน ซึ่งยังเหลือวันที่ 18 พ.ค.อีกเพียง 1 วันเท่านั้นที่พี่น้องประชาชนจะสามารถเข้ามารับบริการ ซึ่งเบื้องต้นก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางของพี่น้องประชาชนชัดเจน

ทางด้าน น.ส.ทวีทรัพย์ ปัญญากล้า อายุ 23 ปี พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกสูง อยู่บ้านเลขที่ 106 ม.8 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กล่าวว่า โครงการเหล่านี้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่น สามารถมาทำพาสปอร์ตได้อย่างสะดวกมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่มีรถยนต์สำหรับเดินทางเข้ากรุงเทพฯ สะดวกทั้งคนที่ไม่มีรถมา หรือไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันเหมือนการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตนอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อีกในหลายบริการของรัฐ เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางดังกล่าวได้อีก 1 วันในวันที่ 18 พ.ค.61 นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ซึ่งกรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ให้เตรียมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก มาเป็นหลักฐาน ส่วนกรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือ สูติบัตร ฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ฉบับจริง โดยบิดาและมารดา ต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก้ผู้เยาว์ทั้งสองคนด้วย มีค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ EMS อีก 40 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ
น.ส.ทวีทรัพย์ ปัญญากล้า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกสูง