ครู นักเรียนระนองพร้อมใจสวมใส่ชุดไทยทุกวันศุกร์เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชาติไทย

ระนอง-ครูและนักเรียน รวมทั้งข้าราชการทุกหน่วยงานในจ.ระนอง พร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยในทุกวันศุกร์เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติพร้อมปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จักความเป็นไทย ด้านชาวบ้านต่างเห็นด้วยและชื่นชมโดยเฉพาะครู และนักเรียน

     นายจตุพจน์   ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นชอบให้ครู นักเรียนในทุกโรงเรียนและทุกระดับการศึกษาใน จ.ระนอง สวมใส่ชุดไทยในวันศุกร์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้กับลูกหลาน เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายภาคหน้าให้เห็นถึงความสำคัญของชุดไทยที่มีความความงาม เป็นเอกลักษณ์ และควรค่าที่จะรักษาไว้ตลอดไปไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้กำหนดให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมสวมใส่ชุดไทยมาทำงานในทุกวันศุกร์ด้วยเช่นกัน

 

     นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีและสวยงามมากเมื่อเห็นผู้คนสวมใส่ชุดไทย โดยเฉพาะเด็กๆ ต่างตื่นเต้นที่จะสวมใส่ และจะเริ่มทำให้รู้จักชุดไทยและเห็นคุณค่าถึงชุดไทย ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี

       น.ส.ฐปนียากร  พรหมประทานกุล  นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนประจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า รู้สึกดีที่ได้สวมใส่ชุดไทย แม้ว่าช่วงแรกจะเป็นห่วงเรื่องการเดิน หรือทำกิจกรรมที่อาจจะไม่สะดวกหรือคล่องตัว แต่เมื่อสวมใส่และเริ่มคุ้นเคยก็สามารถทำกิจกรรมการเรียนได้ตามปกติ

      นางสมทรง  มากศรี  ผู้ปกครองนักเรียนกล่าวว่า  ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างชื่นชมครู และนักเรียนที่ร่วมสวมใส่ชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง มองดูสวยงามและเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะกระตุ้นไปยังประชาชนทั่วไปที่จะหันมาสวมใส่ชุดไทยกันมากขึ้น เพื่อร่วมกันรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย