ชาวชัยนาทร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

22

ที่บริเวณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่า นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ได้ออกรับบริจาคโลหิตจากประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561  วันแม่แห่งชาติ โดยบรรยากาศมีประชาชนจำนวนมากทยอยมาบริจาคโลหิตเพื่อไว้เป็นเลือดสำรองไว้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ในยามฉุกเฉินทั้งนี้โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ยังมีความต้องการโลหิตอีกจำนวนมาก เพื่อเก็บสำรองไว้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุบัติเหตุ เหตุอันตรายต่อชีวิต เป็นจำนวนมาก