ททท.ร่วมกับจังหวัดชัยนาทเตรียมจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

36
นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี และพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแถลงข่าวการจัด งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ประจำปี 2561 และทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระนอน ประจำปี 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ระบุว่า ในปีนี้วัดพระบรมธาตุวรวิหาร นำโดย พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์” ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อร่วมจัดสร้างพระนอนบรมสุข ยาว 38 เมตร ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท และเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดมีสถาปัตยกรรม ศิลปะสมัยอยุธยาที่สำคัญมาก อาทิ วิหารโบราณ แผ่นศิลาจารึก พระอุโบสถเก่าแก่ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ พุทธลักษณะเฉพาะแบบสรรคบุรี และพระบรมธาตุเจดีย์รูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท โดยในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกๆ ปี จะมีการจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศ พากันหลั่งไหลเดินทางมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ พร้อมเที่ยวชมงานวัดอย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ร่วมพิธีเวียนเทียน และห่มผ้าพระบรมธาตุ, ร่วมงานฉลองเปรียญธรรม 9, ชมการแสดงแสง สี เสียง, การแสดงโขน, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดงละครลิง, สนุกสนาน รื่นเริงไปกับการรำวงย้อนยุค, ชมประกวดรถบุปผชาติ จากผู้แทนหน่วยงาน และชุมชนท้องถิ่น, การประกวดพานบายศรี, พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีจังหวัดชัยนาท เป็นต้น