“ทหารกองบิน 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ”ประกวดภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ

นายทวีสิน พัฒนาภิรัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอหัวหิน (ส.อบจ.)เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อประจวบ สุขใจ ใครจะเหมือน ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

ทหารหนุ่มจากองบิน 5 เจ้าของภาพ พิชิตเขาล้อมหมวก คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ ในหัวข้อ “ประจวบสุขใจ ใครจะเหมือน” ซึ่งจัดโดย อบจ.ประจวบคีรีขันธ์   ไปครอง

                 6 พฤษภาคม 61ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายทวีสิน พัฒนาภิรัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอหัวหิน (ส.อบจ.)เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อประจวบ สุขใจ ใครจะเหมือน ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมด้วย นายพิษณุ กล้าขาย ส.อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอหัวหิน ,นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล ส.อบจ.เขตปราณบุรี นายวสันต์ ส่งสิงห์ ผช.ผจก.ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจหัวหิน ,นางจันทิสา แดงโชติ รักษาราชแรแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงาน โดยภายในงานการจัดแสดงภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

               นายทวีสิน พัฒนาภิรัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอหัวหิน (ส.อบจ.) กล่าวว่าการประกวดภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากขึ้น โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่าย ซึ่งถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ถ่ายภาพเรื่องราวของบุคคล สัตว์ สิ่งของ วิถีชีวิต ขนบประเพณีศิลปวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจำนวน 247 ภาพ

                ทั้งนี้การตัดสินภาพถ่ายนั้น มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนน ซึ่งภาพที่ได้รับรางวัลจะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

              สำหรับผลการประกวดมีดังนี้ ชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ภาพชื่อ “พิชิตเขาล้อมหมวก” ถ่ายโดย จ่าอากาศเอกศุภโชค เจริญมรรค ทหารหนุ่มจากกองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถ่ายจากโทรศัพท์ ไอโฟน 7 พลัส  ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพชื่อ “อยากลอยลม” ถ่ายโดย นายพีระพันธ์ โกมล ถ่ายจากโทรศัพท์ซัมซุ่ง โน้ต 5 ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพชื่อ “แบ่งปัน” ถ่ายโดยนายจามิกร ศรีคำ ถ่ายจากโทรศัพท์ไอโฟน X  ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินสด 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ซึ่งผู้ที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้ต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวถึงแม้จะเป็นภาพจากกล้องโทรศัพท์ก็ตาม

ข่าว/ภาพ..วิมล ทับคง