นายกฯ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ “บ้านสนวนนอก”

บ้านสนวนนอก

บ้านสนวนนอก – นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ “บ้านสนวนนอก” มพร้เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านสนวนนอกที่มีการขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) อย่างเข้มแข็ง

วันนี้ (8 พ.ค. 61) เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมบ้านสนวนนอก ต. สนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านสนวนนอก หมู่บ้านชุมชนโบราณที่ดำรงชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชุมชนเขมร และมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบุรีรัมย์

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย สักการะศาลหลวงปู่อุดม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ จากนั้น โดยสารรถอีแต็กเพื่อเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ (1.) กิจกรรมฐานบ้านนก ของนายอุทัย กุมรัมย์ ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำเอามะพร้าวแก่มาประยุกต์ดัดแปลงเป็นนก แมงมุม ปู เป็นของตกแต่งบ้านและของที่ระลึก (2.) ฐานจักสานของนายมาก ชะจีฟ้า ปราชญ์ชาวบ้านที่ทำเครื่องจักสาน อาทิ บุ้งกี๋ สุ่ม และข้อง (3) ฐานทำกระดิ่ง ของนายพนม กล้าหาญ เจ้าของผลงานกระดิ่งโบราณที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าไหม

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้นุ่งโสร่งและทดลองสาวไหมซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านคอยให้คำแนะนำและชิมดักแด้อาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน ต่อด้วยเยี่ยมชมบ้านโบราณ ตลาดเซราะสนูลกราว ตลาดโบราณที่ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารพื้นบ้านมาวางจำหน่าย และยังได้แวะชิม ขนมตดหมา หรือที่เรียกว่า “เวือระพอม” ขนมท้องถิ่นของชาวบุรีรัมย์ ต่อด้วยการเยี่ยมชมโฮมสเตย์ที่พัก ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นบ้านของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางต่อมายังลานวัฒนธรรม เพื่อทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคนเฒ่าคนแก่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และร่วมรำตรด รำกันตรึม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแสดงของภาคอีสานใต้ โดยเป็นประเพณีการต้อนรับแขกผู้มาเยือน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่เมื่อมาได้พบรอยยิ้มของทุกคนที่นี่ก็มีความสุขมาก พร้อมทั้งชื่นชมบ้านสนวนนอกว่า คือความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ โดยมีอารยธรรมที่สวยงามและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานแฮนด์เมด ซึ่งมีความละเอียดอ่อน และจะทำอย่าไรที่จะสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ พร้อมชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนบ้านสนวนนอกให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สมบูรณ์แบบ และอยากให้ลูกหลานคนรุ่นหลังร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่นความเป็นบ้านสนวนนอกโบราณไว้ตลอดไป พร้อมกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้ออาหารพื้นบ้านที่ตลาดโบราณ และสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านดังกล่าวด้วย

สำหรับชุมชนบ้านสนวนนอกเป็นชุมชนโบราณที่มีขนาดเล็กเพียง 150 ครัวเรือน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดวิถีชีวิตดั้งเดิมจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จากกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยได้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก เป็นตลาดท่องเที่ยวประชารัฐวิถีไทย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเรียนรู้ ร่วมมีประสบการณ์การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนอีกด้วย