ผุดต้นยางยักษ์ 3 ยอด แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นครปฐม

นครปฐม : พ่อเมืองนครปฐม ลงพื้นที่สำรวจต้นยางยักษ์สามยอด อายุกว่า 300 ปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมือง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจต้นยางยักษ์สามยอด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นไม้พันธุ์ยางนา มีขนาดรอบต้นประมาณ 13 เมตร และมีขนาดใหญ่และสูงมาก ไม่สามารถวัดความสูงได้

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชนให้ข้อมูลว่าต้นยางดังกล่าวมีอายุราว 300 ปี โดยประมาณจากผู้สูงอายุ 4 – 5 ช่วงอายุคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ปัจจุบันยังคงมีวามสมบูรณ์ของลำต้น กิ่ง ใบ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก และจากความศรัทธาของประชาชนในชุมชน จึงมีศาลพ่อปู่ยางสามยอด ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในชุมชนมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีงานประจำปีของพ่อปู่ยางสามยอดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาอีกด้วย

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้เตรียมแผนในการพัฒนาพื้นที่ต้นยางสามยอด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมขจะสนับสนุนงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ อีกทั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการออกแบบสร้างศาลใหม่ และแขวงทางหลวงชนบทจะรับผิดชอบในการจัดทำป้ายบอกเส้นทางในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการออกแบบภูมิทัศน์รอบต้นยางอีกด้วย ทั้งนี้

สำหรับเส้นทางเที่ยวชมต้นยางสามยอด สามารถเดินทางได้ 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง 1จากถนนมาลัยแมน เลี้ยวซ้ายที่แยกทัพยายท้าว ระยะทาง 12.2 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากถนนเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกห้างสรรพสินค้าแมคโคร ระยะทาง 17.8 เส้นทางที่ 3 เดินทางจากทางหลวงชนบท รบ.3012 เลี้ยวขวาที่แยกวัดหนองเสือยางปราสาท ระยะทาง 7 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 4เดินทางจากทางหลวงหมายเลข 323 เลี่ยงเมืองบ้านโป่ง เลี้ยวซ้ายที่แยกโคกหม้อ ระยะทาง 7.4 กิโลเมตร

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม