ผู้ว่าพังาเตรียมสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์อันดามัน-อ่าวไทย

106

พังงา-เตรียมสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน เส้นทางประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาแหล่งโบราณคดีให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

พังงาเตรียมสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์ตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน

พังงา-เตรียมสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน เส้นทางประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาแหล่งโบราณคดีให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อเตรียมการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 61 โดยเริ่มจากแหล่งโบราณคดีบ้านทุ่งตึก ต.เกาะคอเขา แหล่งโบราณคดีเขาพระเหนอ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า แหล่งโบราณคดีเขานารายณ์ (เขาเวียง) ต.เหล อ.กะปง และแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นำไปสู่การพัฒนาแหล่งโบราณคดีให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจะนำทีมลงสำรวจด้วยตัวเอง พร้อมกับนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณสถาน และด้านอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะออกทำการสำรวจหาข้อมูล สำรวจสภาพพื้นที่ สอบถามผู้รู้ในพื้นที่ เพื่อหาความเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ เพื่อที่จะได้นำแหล่งโบราณคดีเหล่านี้เข้าบรรจุสู่แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดพังงาและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

โพสต์โดย Andaman focus อันดามัน โฟกัส เมื่อ 9 พฤษภาคม 2018

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อเตรียมการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน ซึ่งเป็นเส้นทางค้าขายในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 61 โดยเริ่มจากแหล่งโบราณคดีบ้านทุ่งตึก ต.เกาะคอเขา แหล่งโบราณคดีเขาพระเหนอ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า แหล่งโบราณคดีเขานารายณ์ (เขาเวียง) ต.เหล อ.กะปง และแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นำไปสู่การพัฒนาแหล่งโบราณคดีให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจะนำทีมลงสำรวจด้วยตัวเอง พร้อมกับนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณสถาน และด้านอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะออกทำการสำรวจหาข้อมูล สำรวจสภาพพื้นที่ สอบถามผู้รู้ในพื้นที่ เพื่อหาความเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่  เพื่อที่จะได้นำแหล่งโบราณคดีเหล่านี้เข้าบรรจุสู่แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดพังงาและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป