ระนอง ออกประกาศเตือนเกษตรกรไม่หลงเชื่อแก๊งหลอกปลูกอินทผาลัม

ระนอง-ผวจ.ระนองส่งหนังสือด่วนทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้แจ้งเตือนประชาชนเกษตรกรชาวสวน ไม่ให้หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงให้ปลูกพืชอินทผาลัม

    นายจตุพจน์   ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ติดตามพฤติการณ์หลอกลวงให้ชาวบ้านปลูกอินทผาลัม  เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนในแต่ละภูมิภาค ลักษณะชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม  โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ชาวบ้านปลูก และโน้มน้าวว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง

เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์หลอกลวงดังกล่าว ทางกระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนในพื้นที่ หากพบความเสียหายให้รวบรวมข้อลูก หลักฐานต่างๆส่งหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้หน่วยงานเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าว

 

รูปแบบและวิธีการของกลุ่มดังกล่าวจะเข้ามาจัดตั้งแกนนำ เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมสมาชิกให้ได้จำนวนมากๆ มีการโฆษณา แอบอ้างองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือว่ามิได้ทำการหลอกลวง โดยดำเนินการในนามวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสำนักงานจริงในพื้นที่ พร้อมแจ้งว่าได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมากจากองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบโครงการต่างๆ  การโน้มน้าวจิตใจด้วยผลตอบแทนสูงอาทิหากเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะมอบเงินให้จำนวน 1.5 ล้านบาทต่อรายเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกอินทผาลัม  แต่จะต้องเสียเงินเบื้องต้นจำนวน 300-500 บาท ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มดังกล่าวพบว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน ทางจังหวัดจึงออกประกาศแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงดังกล่าว