สตูล เด็กเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนน้อย ผอ.โรงเรียนมั่นใจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ

68

 

นายรอสี ใบกาเด็ม ผอ.โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ จ.สตูล กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.สตูล  ยังไม่พบปัญหาเด็กนักเรียนย้ายที่เรียนเหมือนจังหวัดอื่น แต่ ปัญหาเด็กนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ตนเองคิดว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ ตกต่ำลงกว่าเมื่อก่อนทำให้ผู้ปกครองนำเด็กเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐบาลมากขึ้น โดยเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ยังคงจะให้เรียนที่เดิม แต่เด็กที่เข้าเรียนใหม่ ทางผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องนำบุตรหลานเข้าไปสมัครเรียนที่โรงเรียนของรัฐบาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าโรงเรียนเอกชน ดังนั้น เมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนน้อยแต่ครูยังคงเท่าเดิมทางโรงเรียนก็จะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ โดยเพิ่มการเรียนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการรับสอนพิเศษแก่เด็ก  เปิดสอนชั้นบริบาล เพื่อแก้ปัญหา เพราะจะให้ครูออกไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องช่วยกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ แต่ปัญหาใหญ่ของนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนเอกชนน้อยลง  คงจะเป็นเพราะปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงอย่างแน่นอน เพราะทางภาคใต้ เรายังต้องพึ่งพาเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประมงเป็นหลัก แต่ขณะนี้ พบว่า เกษตรกรทุกภาคส่วนประสบปัญหาภาวะของสินค้าเกษตรกรตกต่ำลงทุกอย่าง ทำให้มีผลต่อการเข้าเรียนของเด็กนักเรียน ที่แต่เดิมจะให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน แต่ปีนี้ จะต้องให้เด็กนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐบาล  เพื่อจะให้เด็กได้มีที่เรียนกันทุกคน