อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางลงพื้นที่โรงไฟฟ้าทดแทนฯ ชี้ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ลำปางหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงไฟฟ้าทดแทนฯ กฟผ.แม่เมาะ หลังกรดไฮโดรคลอริกรั่วซึมระหว่างการทดสอบระบบโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่​ 7 พฤษภาคม 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) เพื่อตรวจติดตามกรณีกรดไฮโดรคลอริกรั่วซึมระหว่างการทดสอบระบบโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายเลอศักดิ์ กุลเสถียร วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวภายหลังเข้าตรวจติดตามการแก้ไขกรณีสารเคมีรั่วไหลโดยละเอียดว่า “ตรวจสอบแล้วพบว่าสารเคมีที่รั่วซึมนั้นคือกรดเกลือซึ่งมีไว้สำหรับใช้ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในโรงไฟฟ้า หลังเกิดเหตุ กฟผ. ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาได้ตามมาตรการที่ได้แจ้งไว้ ผลการระงับเหตุเป็นที่น่าพอใจ ทางสำนักงานอุตสาหกรรมฯ จึงไม่ได้มีความกังวลใด เนื่องจากเห็นว่าเป็นจุดรั่วเล็กน้อยที่เกิดจากการติดตั้งเครื่องจักร อีกทั้งไม่ได้สร้างผลกระทบใดต่อชุมชน”

ด้านการระงับเหตุรั่วไหล ได้ดำเนินการถ่ายกรดจากถังกักเก็บ ลงในบ่อรองรับกรด(Chemical Effluent Sump) ซึ่งเป็นระบบรองรับที่ติดตั้งอยู่ในอาคาร โดยขั้นตอนการถ่ายกรดไฮโดรคลอลิค ได้ลดความเข้มข้นทางเคมีของกรด โดยใช้น้ำ พร้อมปรับสภาพกรดให้เป็นกลางด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 50% ซึ่งจะทำให้ได้ของเหลวที่มีลักษณะทางเคมีใกล้เคียงกับน้ำเกลือ ซึ่งไม่เป็นอันตรายก่อนนำเข้าบำบัดในระบบปิดต่อไป สำหรับกรดไฮโดรคลอลิกนั้น ใช้สำหรับกระบวนการฟื้นฟู(Regeneration) สภาพเรซินเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ละลายในน้ำ ภายในระบบน้ำของการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทดแทนฯ MMRP1 ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสวัสดิภาพแรงงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนต่อไป