อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี วันแม่แห่งชาตินักท่องเที่ยวคนไทย เข้าชมฟรี  เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เร่งทำความสะอาดบริเวณน้ำตกธารโบกขรณี  จ.กระบี่   โดยวันนี้ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาตินักท่องเที่ยวคนไทย เข้าชมฟรี  เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ สานสัมพันธ์ในครอบครัว

วันที่ 12  ส.ค.61 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เก็บกวาดทำความสะอาด  บริเวณทางเท้าภายใน น้ำตก เขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี    อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่   หลังถูกน้ำป่าหลากเอ่อท่วมถึงบริเวณทางเท้า และสะพานชมธรรมชาติ จนต้องปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ชั่วคราว  ตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา   โดยในวันนี้ สามรถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่ได้แล้ว   พร้อมปรับปรุงพื้นที่  ภายหลังจากระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ   เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2561

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   กล่าวว่า ขณะนี้สามรถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมธรรมชาติภายในน้ำตกธารโบกขรณีได้แล้ว  หลังปิดวันติดต่อกัน 3วัน  ในช่วงน้ำท่วม  เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว   ซึ่งในช่วงวันที่ 12 สิงหาคมนี้  ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  ทางอุทยานฯจะเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมฟรี   ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ได้ประกาศ ยกเว้นเก็บค่าบริการกับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  และสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัว ลูกพาแม่เที่ยวอีกด้วย   ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ได้ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าไม้ สัตว์ป่า รวมถึงพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพร ในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ และทรงห่วงใยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสืบต่อประโยชน์ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

สำหรับบริเวณน้ำตกธารโบกขรณี  เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาส ยังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปีพ.ศ. 2502  หรือกว่า 59 ปีที่แล้ว  ทั้งสองพระองค์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร และ ส.ก.ที่บริเวณปากถ้ำ น้ำตกธารโบกขรณี   และทรงปลูกต้นศรีตรัง   และการเสด็จมาประพาสในครั้งนั้น ได้มีราษฎร นำเต่ายางมาทูลเกล้าฯ ถวายฯด้วย ก่อนเสด็จฯ กลับพระองค์ก็ได้ทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าตัวดังกล่าวไว้ภายในอุทยานฯ บริเวณน้ำตกแห่งนี้ คาดว่าเต่าตัวดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่  และออกลูกออกหลาน อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ในบริเวณอุทยานฯ ได้มีการอนุรักษ์สัตว์ทุกชนิด