อุบลราชธานี นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูประจำปี 2561

123

 

นที่ 16 มกราคม 2561 เมื่อเวลา 07:00น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ท่านนายฮุน ซาเรือน กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู

ต่อจากนั้นเวลา 08:00 น. นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่งท่านฮุน ซาเรือน กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้วและคณะ ที่จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนช่องอานม้า

ต่อจากนั้นเวลา 09:00 นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธีงาน “วันครู” ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 15:00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมพื้นที่ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องอานม้าตรวจเยี่ยมนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน ชมตลาดประชารัฐไนท์บาร์ซ่าถนนสายวัฒนธรรมอันโดดเด่นและสวยงามของอำเภอน้ำยืน
โดย นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

ภาพ /รายงานโดย ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ข่าวชัดประเด็นจริง จ.อุบลราชธานี