เตรียมติดป้ายทั่วตำบล นักเรียน ครู และชาวบ้านรณรงค์ขึ้นป้ายไม่เอาโรงไฟฟ้าฯ

556

สระแก้ว – นักเรียน ครู และชาวบ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกันรณรงค์ไม่เอาโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ เตรียมติดขึ้นป้ายรณรงค์ทั่วตำบล

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 18 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายศิริวัฒน์ วรนาง ผอ.โรงเรียนบ้านหันทราย และเลขานุการชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากชาวบ้านในชุมชนร่วมกันลงมติว่า ไม่ต้องการให้ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ครูและนักเรียนของโรงเรียนกว่า 200 คน ได้นำป้ายรณรงค์เพื่อคัดค้านโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โรงเรียนประมาณ 2 กม.เศษ พร้อมกับให้ความรู้กับนักเรียนหลังเลิกเรียน สำหรับนำไปบอกกล่าวกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก และคาดว่าหลังจากฝนหยุดตก นักเรียนและชาวบ้าน จะนำป้ายรณรงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ไปติดบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และตามหมู่บ้าน ชุมชนโดยรอบพื้นที่ ต.หันทราย เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านรับรู้ข้อมูลและตระหนักถึงพิษภัยที่จะตามมาในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ป้ายเพื่อรณรงค์ที่กลุ่มนักเรียน ครูและชาวบ้านนำออกมารณรงค์และเตรียมนำไปติดด้านหน้าโรงเรียนและภายในชุมชุมทั่ว ต.หันทราย มีข้อความเช่น รวมพลังปกป้องลูกหลาน ร่วมต้านโรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ, พ่อจ๋า.. แม่จ๋า..หนูจะอยู่อย่างไร รอบ ๆ กายหนู มีแต่โรงไฟฟ้า , รวมพลัง.. หยุดโรงไฟฟ้า กลางตำบล..ของคนหันทราย , ตำบลหันทราย ขอคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า ก่อนที่จะหายนะ ทั้งตำบล , ตำบลหันทราย ไม่เอา !! โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ , เรารักบ้านเกิด รักบ้านหันทราย เราไม่เอา โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ หรือ เรารักบ้านเกิด เรารักพี่รักน้อง เรารักสิ่งแวดล้อม เราขอคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค.นี้ บริษัทเอกชนเตรียมจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท ซุปเปอร์โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ที่หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และวันที่ 23 พ.ค.61 ที่ศาลาวัดบ้านทางหลวง ม.9 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เวลา 08.30-12.00 น.ด้วยเช่นกัน ล่าสุด ได้รับแจ้งว่า วันนี้ฝ่ายทหารและกองร้อย รส. ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของปัญหาการคัดค้านดังกล่าวแล้ว