เพชรบูรณ์ยื่นมือช่วยชาวไร่สัปปะรด ประสาน อปท.ระบายผลผลิตเกือบ 50 ตัน เกษตรกรพอใจเริ่มยิ้มออก

94

เพชรบูรณ์ยื่นมือช่วยชาวไร่สัปปะรด ประสาน อปท.ระบายผลผลิตเกือบ 50 ตัน เกษตรกรพอใจเริ่มยิ้มออก

วันที่ 15 มิถุนายน ที่บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มเกษตกรชาวไร่สัปปะรดในเขตอ.น้ำหนาว นำสัปปะรดจำนวน 12 คันรถปิ๊กอัพ รวมจำนวน 46 ตัน แยกจัดส่งให้แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในเขตอ.เมืองฯและอ.หล่มสัก ตามแผนทางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมกอ.รมน.เพชรบูรณ์และมทบ.36 รวมทั้ง ม.พัน 28 ซึ่งได้ยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สัปปะรดในเขตพื้นที่อ.น้ำหนาว หลังจากเกษตรกรร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ช่วยอุ้มเกษตรกรชาวไร่สัปปะรดหลังประสบภาวะราคาตกต่ำ หากส่งขายให้โรงงานจะประสบภาวะขาดทุนหนัก จึงขอให้หาช่องทางหรือตลาดเพื่อช่วยระบายสัปปะรดที่ตกค้างอยู่ในมือเกษตรกรราว 50 ตันโดยเร่งด่วน ก่อนผลผลิตส่วนนี้จะเน่าเสียก่อนจนส่งผลให้เกษตรกรต้องขาดทุนรอนที่จะลงทุนต่อไป

นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สัปปะรดในส่วนนี้เป็นแผนการระบายอย่างเร่งด่วน เพราะหากยังตกค้างอยู่ในมือของเกษตรกรก็จะเน่าเสีย ทางจังหวัดเพชรบูรณ์จึงประสานขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.เมืองและอ.หล่มสัก ให้สนับสนุนช่วยซื้อสัปปะรดจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนสัปปะรดส่วนที่เหลืออยู่ในแผนที่ทางจังหวัดจะยื่นมือช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ก่อนหน้านี้ทางภาคราชการก็ยื่นมือช่วยเกษตรกรชาวไร่สัปปะรดในเขตอ.เขาค้อมาอย่างต่อเนื่อง โดยการหาตลาดช่วยเร่งระบายให้ไม่ว่าจะผ่านทางโครงการประชารัฐหรือภาคองค์กรธุรกิจเอกชนภายในจังหวัด รวมทั้งยังหาจุดขายโดยตรงให้แก่เกษตรกรจนสามารถระบายสัปปะรดโดยภาพรวมกว่า 100 ตันแล้ว

อย่างไรก็ตามด้านเกษตรกรชาวไร่สัปปะรด ต่างแสดงความพอใจและแสดงความขอบคุณ ต่อมาตรการการให้ความช่วยเหลือของทางภาคราชการ โดยเฉพาะนายอร่าม ทองสวยรูป แกนนำเกษตกรชาวไร่สัปปะรดในเขตอ.น้ำหนาว กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยื่นมือช่วยเหลือ เหมือนเป็นการให้น้ำเกลือช่วยยื้อชีวิตให้แก่เกษตรกร จากสภาวะสัปปะรดราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหนัก ปัจจุบันยังมีผลผลิตันอีกหลายร้อยตันที่จะออกสู่ตลาด ก็หวังว่ากลไกการตลาดจะทำงาน จนทำให้ทางโรงงานออกมารับซื้อผลผลิตตามปกติ