“ไก่เบ-ตรัง” ไก่สายพันธุ์ใหม่ของจังหวัดตรัง เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อแน่ ไข่ดก

“ไก่เบ-ตรัง” ไก่สายพันธ์ุใหม่ของจังหวัดตรังเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อแน่ ไข่ดกเกิดจากการคิดค้นของอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง นำไก่เบตง  มาผสมกับไก่ไข่ซึ่งเป็นไก่ที่กำลังจะปลดระวาง  จนได้ไก่สายพันธุ์ใหม่ชื่อ ว่า “ไก่เบ-ตรัง” หลังทดลองเลี้ยง 3 เดือน ไก่เบ-ตรัง โตเร็ว เนื้อแน่น ไข่ดก ทนทานต่อโรค 

นายประทิพย์ แก้วประทุม อาจารย์แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ผู้คิดค้นไก่พันธุ์เบ-ตรัง เล่าว่า ตนเองได้นำไก่เบตง จากอำเภอสุไหโกลก จังหวัดนราธิวาส มาเลี้ยง 2 ตัว จากการเลี้ยงไประยะหนึ่งก็สังเกตได้ว่าไก่เบตงตัวผู้มีพฤติกรรมดุร้าย แต่หวงตัวเมีย ส่วนตัวเมียจะไม่ค่อยสนใจอะไรมากนัก เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เกิดความรู้สึกไม่อยากจะเลี้ยงประจวบกับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำลังพัฒนาโรงเรือนขนาดเล็กและได้ไปจัดหาไก่เบตงจากจังหวัดยะลา เพื่อมาใช้ในกระการเรียนการสอน และแผนกวิชาสัตวศาสตร์เองก็ได้เลี้ยงไก่ไข่อยู่แล้ว 

เมื่อเลี้ยงไก่ไข่ไประยะหนึ่งก็ต้องปลดระวางแม่ไก่ไข่ และนำไปขายในราคาถูก ตนเองจึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำไก่เบตง มาผสมกับไก่ไข่ ระหว่างผสมและเลี้ยงลูกไก่ ก็ได้เก็บข้อมูลไปด้วย แต่วัตถุประสงค์ในการผสมนั้นคือต้องการไก่ที่มีเนื้อเยอะ  ผลลัพธ์ของไก่เบ-ตรัง ที่ออกมาไก่ตัวผู้มีเนื้อที่มีคุณภาพ ไม่แตกต่างจากไก่เบตงเลย และเจริญเติบโตดีกว่าด้วย เมื่อติดตามไก่ที่ได้จากการผสมระหว่างไก่เบตง กับแม่ไก่ไข่ ไก่ตัวเมียจะให้ไข่ดก ทนทานต่อโรคได้ดี

และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนก็เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่ต้อการไก่เบ ตรังไปเลี้ยง จนผลิตลูกไก่ไม่ทัน จากผลสำเร็จของการผสมไก่เบตง กับแม่ไข่ไก่ ก็ได้นำไปประกวดการจัดนิทรรศการทางการเกษตรสาขาสัตวศาสตร์และประมง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ จากนั้นก็ได้นำไปประกวดการจัดนิทรรศการทางการเกษตรสาขาสัตวศาสตร์และประมง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  โดยรับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทั้งนี้ไก่เบ-ตรังยังต้องพัฒนาสายพันธุ์อีกเพราะสายพันธ์ุยังไม่นิ่ง แต่ก็ถือว่าการเริ่มต้นที่ดีที่จะคิดค้นต่อยอดไก่สายพันธุ์ใหม่ต่อไป

ภายหลังจากประสบความสำเร็จ ทางวิทยาลัยได้เริ่มฟักไข่ไก่สายพันธุ์นี้ เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรได้นำไปทดลองเลี้ยง โดยมีการกำหนดราคาว้าดังนี้ ลูกไก่อายุ 1 วัน ราคาตัวละ 15 บาท อายุ 7 วัน ตัวละ 20 บาท อายุ 1 เดือน ตัวละ 50 บาท อายุ 2 เดือน ตัวละ 70 บาท  และอายุ 3 เดือน ตัวละ 100 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92190 เบอร์โทรศัพท์ 075-284152-3 โทรสาร 075-284039