ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวเครื่องคัดแยกประสิทธิภาพสูง หนุนอีคอมเมิร์ซโต 8 ล้านชิ้น/วัน

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวเครื่องคัดแยกกล่องพัสดุและซองจดหมายประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถคัดแยกได้กว่า 9,000 ชิ้น/ชั่วโมง เพื่อเพิ่มมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการบริการด้วยระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดตัวเครื่องคัดแยกกล่องพัสดุและซองจดหมายประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถคัดแยกได้กว่า 9,000 ชิ้น/ชั่วโมง เพื่อเพิ่มมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการบริการด้วยระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย รองรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวกว่า 8,000,000 ชิ้น/วัน พร้อมตั้งเป้าขยายติดตั้งเครื่องคัดแยกอัตโนมัติทุกศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ ตามนโยบายไปรษณีย์ไทย 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นางสมร เทิดธรรมพิบูล เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง “ไปรษณีย์ไทย” จึงเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยการติดตั้งเครื่องคัดแยกพัสดุ และเครื่องคัดแยกจดหมายประสิทธิภาพสูง โดยนำร่องที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา และนครราชสีมา ซึ่งเครื่องคัดแยกพัสดุ และเครื่องคัดแยกจดหมายประสิทธิภาพสูงนี้ จะสามารถคัดแยกสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ได้ถึง 8,000,000 ชิ้น/วัน

เครื่องคัดแยกซองขนาดใหญ่ (เครื่องคัดแยกแบบ Mixed Mail Sorter) จากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถคัดแยกสิ่งของประเภทซองขนาดใหญ่ไม่เกิน 35 มม. และมีขีดความสามารถคัดแยกสิ่งของฯ ได้ประมาณ 8,000 ชิ้น/ชม. มีช่องคัดแยกปลายทางเครื่องละจำนวน 90 ปลายทาง ติดตั้งในพื้นที่ ศป.ศรีราชา และศป.นครราชสีมา ด้วยงบประมาณ 278 ล้านบาท

เครื่องคัดแยกกล่อง (เครื่องคัดแยกแบบ Cross Belt Sorter) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถคัดแยกสิ่งของประเภทกล่อง/ซองขนาดใหญ่ น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 30 กก. คัดแยกสิ่งของฯ ได้ประมาณ 9,000 ชิ้น/ชม. มีช่องคัดแยกปลายทางจำนวน 77 ปลายทาง ติดตั้งในพื้นที่ ศป.ศรีราชา ด้วยงบประมาณ 512 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีแผนจะติดตั้งเครื่องคัดแยกซองขนาดใหญ่ (เครื่องคัดแยกแบบ Mixed Mail Sorter) และเครื่องคัดแยกกล่อง (เครื่องคัดแยกแบบ Cross Belt Sorter) ในศูนย์ไปรษณีย์อีก 15 แห่งทั่วประเทศ โดยจะทยอยติดตั้งระหว่างปี 2561 – 2565 โดยใช้งบประมาณจำนวน 4,400 ล้านบาท เมื่อติดตั้งเครื่องคัดแยกเหล่านี้ครบทุกศูนย์ไปรษณีย์แล้ว จะช่วยควบคุมอัตรากำลัง และช่วยให้สามารถคัดแยกสิ่งของฯ ได้ 189,000 ชิ้น/วัน ทำให้การดำเนินงานในระบบคัดแยกเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไปรษณีย์ไทย” มีโครงการขยายการติดตั้ง เครื่องคัดแยกพัสดุ และเครื่องคัดแยกจดหมาย ไปยังศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งแล้ว 250 สาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน “ไปรษณีย์ไทย” จะมีการติดตั้งเครื่องส่งพัสดุอัตโนมัติ เป็นแบบตู้ ATM เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นแบบตู้อัตโนมัติในการส่งพัสดุด้วยตนเอง โดยจะมีการลงนามร่วมกันกับการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่แรก และขยายต่อไปยังพันธมิตรเครือข่ายต่างๆ อาทิ ห้างบิ๊กซี ปั้มบางจาก และ ปตท. โดยจะเริ่มที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนเป็นที่แรก