TCAS ขยายเวลารับสมัครรอบ 3 ถึง 14 พ.ค.นี้ หลัง นร. แห่สมัครจนระบบล่ม

TCAS – สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขยายเวลาการรับสมัคร TCAS 2561 รอบที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. หลังจากเกิดปัญหาระบบล่ม นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าสมัครได้ แจงมีผู้สมัครถึง 40,000 คน/วินาที จึงทำให้ระบบมีความขัดข้อง

วันนี้ (10 พ.ค.61) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกแถลงการณ์ในนาม “สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” ภายหลังเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) http://app.cupt.net/tcas61-3/ เกิดปัญหาระบบล่ม นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อสมัคร TCAS 2561 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 13 พ.ค.61 ได้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางโซเชียลจำนวนมาก

โดยในแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้เปิดระบบรับสมัคร TCAS 2561 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 13 พ.ค.61 ในการนี้ มีผู้สมัครเข้ามาทำการในระบบพร้อมกันเป็นจำนวนมากถึง 40,000 คน/วินาที จึงทำให้ระบบมีความขัดข้องและล่าช้านั้น

(1.) ทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบกำลังเร่งแก้ไขเพื่อให้รองรับการใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

(2.) ทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะขยายเวลาการรับสมัครในระบบ TCAS 2561 รอบที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 15 พ.ค.61 ตามเวลาทำการของแต่ละแห่ง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น.

(3.) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประสานไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้เตรียมความ พร้อมที่จะนำคะแนนในระบบไปประมวลผล และส่งผลการคัดเลือกกลับมาที่ส่วนกลาง เพื่อประกาศรายช่ือให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งประสานงานกับธนาคารที่รับชำระเงินเพื่อขยายเวลา การรับชำระเงินออกไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.61 ตามเวลาทำการของแต่ละแห่ง ยกเว้น เคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น.

อย่างไรก็ตาม สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ให้ลุล่วงตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และพร้อมที่จะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขและพัฒนาการทางานต่อไป

TCAS